Dofinansowanie z Unii Europejskiej

/Dofinansowanie z Unii Europejskiej
Dofinansowanie z Unii Europejskiej 2019-05-21T09:04:48+02:00

revel-logo-dotacja

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

„ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Tytuł operacji: „Rozwój i modernizacja restauracji Revel w Zatorze”

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności restauracji Revel poprzez modernizację i doposażenie w urządzenia,
które przyczynią się do wykorzystania i promowania produktów lokalnych.

Wyniki operacji: Utworzenie 2 dodatkowych etatów (w tym 1 z grupy defaworyzowanej)

oraz zwiększenie sprzedaży produktów lokalnych.